مرور برچسب

خان زاده سلطان

خان زاده سلطان

خان زاده سلطان ، متولد ۱۶۰۹ در استانبول ، وی در سال ۱۶۵۴ درسن ۴۵ سالگی در استانبول درگذشت ، او را در آرامگاه برادرش ، سلطان ابراهیم یکم در مسجد ایاصوفیا به خاک سپردند . وی دختر سلطان احمد یکم از همسرش ماه‌ پیکر سلطان و نیز خواهر عثمان دوم…