مرور برچسب

خسرو دوم

خسرو دوم ( اشکانی )

خسرو دوم از مدعیان تاج و تخت شاهی در دوره شاهنشاهی اشکانی در حوالی سال ۱۹۰ میلادی بود ، پیش از او بلاش چهارم و پس از او بلاش پنجم بر تخت شاهی نشستند . وی از دودمان اشکانیان و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . اطلاعات زیادی از او در تاریخ ، به…