مرور برچسب

خسرو سوم

خسرو سوم پادشاه ارمنستان

خسرو سوم کوتاک ( ارمنی : Խոսրով Գ Կոտակ، Khosrov III Kotak; "" Kotak "به معنای "کوچک" است ) شاهزاده ‌ای اشکانی ارمنی بود که به عنوان یک پادشاه دست ‌نشانده به وسیله روم بین سال‌ های ۳۳۰ تا ۳۳۹ میلادی به عنوان پادشاه ارمنستان سلطنت کرد ، پیش…

خسرو سوم ساسانی

خسرو سوم پس از کشته شدن شهربراز به دست فرخ هرمز بر تخت نشست. (629 میلادی) البته بر تخت نشستن خسرو سوم بدین معنی نبود که بر کل ایران تسلط داشته باشد. به گفته آرتور امانوئل کریستن سن، فقط نواحی خراسان زیر فرمان او بود و سرانجام حاکم خراسان او…