مرور برچسب

خشایارشاه دوم

خشایارشای دوم

بیوگرافی خشایارشای دوم هفتمین شاه از سلسله هخامنشیان است که به مدت 45 روز پادشاه ایران زمین بود. (424 پیش از میلاد) خشایارشای دوم تنها فرزند اردشیر یکم از ملکه داماسپیا بود. نام خشایارشا به معنی مرد شجاع و پهلوان است و در این جا به