مرور برچسب

خواستگاری فرخ هرمزد از آذرمیدخت

داستان آذرمیدخت و فرخ هرمزد

در سال شوم 630 میلادی که ایران ساسانی فرو پاشی خود را آغاز کرده بود، آذرمیدخت پس از آنکه شهربراز (شهربراز یا همان فرخان توسط فرخ هرمزد سپه سالار ایران با پرتاب نیزه ای کشته شد) و پس از برکناری پوراندخت و شاپور شهربراز بر تخت نشست. فرخ…