مرور برچسب

خواندن خط میخی

آموزش خط میخی (آموزه یکم)

آموزه یکم خط میخی پارسی در مقایسه با خط های میخی ایلامی و آشوری که هر کدام چند صد حروف داشتند کمتر از ۴۰ حروف دارد. ما در ان جا قصد آموزش خط میخی را به صورت ۱۰ درس داریم که در درس یکم به آموزش ۸ حرف از حروف خط میخی پارسی می پردازیم.…