مرور برچسب

خوریم گودرز

خوریم گودرز ( شهبانوی ساسانی )

خوریم گودرز یا خوارنزیم ( به پارسی میانه : Xwarranzēm ) ملقب به شهر بانبشن ( شهبانوی کشور ) ، شهبانوی ساسانی در سده سوم میلادی ، ملکه مادر ( به عنوان مادر هرمز یکم ) و همسر اردشیر بابکان ، نخستین شاهنشاه و بنیانگذار سلسله ساسانی ، یا همسر…