مرور برچسب

دارایان دوم

دارایان دوم ( شاه ایالت پارس )

دارایان دوم یا داریوش دوم ، فرماندار و شاه مستقل در پادشاهی پارس در نیمهٔ دوم قرن یکم پیش از میلاد بود . فرمانروایی وی از طرف اشکانیان به رسمیت شناخته شده بود . وی پسر وادفراداد سوم بود و پس از پدرش به سلطنت رسید . دارایان دوم صاحب دو…