مرور برچسب

دارا اسپهبد طبرستان

دارا باوندی (اسپهبد طبرستان)

دارا باوندی ( اسپهبد طبرستان ) یکی از پادشاهان سلسله باوندیان طبرستان بوده‌ است. ما اطلاعات دقیقی درباره وی نداریم و آگاهی دقیقی از دارا شاه یا سپهبد طبرستان نداریم. پس از مرگ شهریار باوندی چون پسر ارشدش قبل از وی درگذشته بود، برادر