مرور برچسب

دانلود کیبورد خط میخی

تبدیل آنلاین اسم به خط میخی

قابلیت این کیبوردقابلیت این کیبورد خط میخی نسبت به کیبورد های دیگر در این است که بندواژه های (حروف) خط میخی به درستی و به صورت کامل نوشته شده است و امکان این که کاربری با استفاده از این کیبورد واژه ای یا نامی را به غلط بنویسد بسیار ناچیز…