مرور برچسب

دختر خشایارشا یکم،

روزگونه ( دختر خشایارشا یکم )

روزگونه یا رودگونه شاهدخت هخامنشی در قرن پنج پیش از میلاد بود ، وی دختر خشایارشا یکم پنجمین شاهنشاه هخامنشی در میانه سال های ۴۸۵ تا ۴۶۵ پیش از میلاد و شهبانو آمستریس دومین شهبانوی مادر هخامنشی و سومین شهبانوی هخامنشی بود . روزگونه همچنین…