مرور برچسب

دختر شاپور دوم ساسانی

زروان دخت ( شاهزاده ساسانی )

زروان‌دخت یک شاهزاده ساسانی و شهبانوی خسرو چهارم ارمنستان ( شاهزاده‌ای از سلسله اشکانی ارمنستان بود که به مدت دو سال از ۳۸۷ تا ۳۸۹ میلادی حکمرانی کرد ) بود . وی از خاندان ساسان و دارای دین و مذهب مزدیسنا ( قبل از ازدواج ) بود . « پیش زمینه…