مرور برچسب

دشمنان زرتشت پیامبر

زرتشت و مخالفان او

بی تردید همواره رسم بر این بوده است که پیدایش ومنتشر شدن آیین های نو، به راحتی و بدون جنگ با عناصر مقاوم صورت نگرفته است. مصداق این موضوع با روشنی و صراحت ویژه ای در اوستا و به و به ویژه در بخش گاثاها آمده است. هر گاه بر آن باشیم تا با…