مرور برچسب

دلارام خانم

دلارام خانم ( ملکه مادر صفوی )

دلارام خانم ، همسر دوم ولیعهد صفوی، محمدباقر میرزا مشهور به صفی میرزا بزرگترین پسر شاه عباس بزرگ بود ، وی همچنین ملکه مادر ، شاه صفی ششمین پادشاه صفوی ایران بود . دلارام خانم از سال ۱۶۲۹ تا سال ۱۶۴۲ در مقام و جایگاه ملکه مادر قرار داشت ،…