مرور برچسب

دلایل جنگ ساسانیان با اعراب

شروع جنگ ساسانیان با اعراب

پس از جنگ های بسیار در مناطق مختلف عربستان که موجب شد تمام قسمت های حجاز به تصرف یاران پیامبر (ص) دربیاید، پیامبر اسلام برای گسترش اسلام تصمیم گرفت دعوت خود را در سراسر عربستان انتشار دهد و تمام قبایل عرب را متحد کند. اما انجام این مقاصد با…