مرور برچسب

دلایل شکست آلمان نازی در استالینگراد

دقیقا چرا هیتلر در نبرد استالینگراد شکست خورد؟

در این بخش به جنگ بزرگ و پرتلفات استالینگراد می پردازیم و دلایل شکست آلمان نازی در استالینگراد را برایتان بازگو خواهیم کرد. اوایل سال 1942، رویای آدولف هیتلر برای نابودی اتحاد جماهیر شوروی و کومونیست ها به تحقق نزدیکتر به نظر می رسید.