مرور برچسب

دیااُکو

دیاکو، اولین شاه ایران و ماد

بیوگرافی دیاکو یا دیااُکو یا به قول هرودوت یونانی دیوکس، ماد مردی که اصالتا از مردم ماد بود، نخستین فرمانروای تاریخ ایران است. بدیهی است که پیش از روایتی که دیاکو را نخستین فرمانروای مادی می شناسد، سرزمین ماد باز هم امیران و شاهک هایی داشته…