مرور برچسب

دیمتریوس یکم

دیمتریوس یکم _ سوتر

دیمتریوس یکم ، یکی دیگر از پادشاهان سلوکی بود که از زمان پادشاهی پدرش وی در روم گروگان بود ، پس از اینکه پدرش مرد آنتیوخوس چهارم از فرصت استفاده کرد و برتخت نشست ، دیمتریوس نیز موفق شد فرار کند و خود را به سوریه برساند و پادشاه خواند . وی…