مرور برچسب

دینگ

رام بهشت

دینگ ( پارسی میانه : Dēnag ) که به عنوان رام‌ بهشت ( پارسی میانه : Rām Vahišt ) شناخته می‌ شود ، دختر گوچهر بازرنگی ( یکی از نجیب‌ زادگان اشکانی از دودمان بازرنگی و فرمانروای استخر در اوایل سده سوم میلادی بود ، وی در سال ۲۰۵ یا ۲۰۶ میلادی…