مرور برچسب

رابعه شرمی قادین

شرمی قادین

شرمی قادین ، همسر سلطان احمد سوم ، سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود . نام کامل وی ، رابعه شرمی قادین بوده است . وی در سال ۱۶۹۸ با نام ادا در پادشاهی فرانسه زاده شد ، و در سال ۱۷۳۲ در استانبول درگذشت ، او را در مقبره زنان درباری در مسجد…