مرور برچسب

رخداد های زمان اورخان عثمانی

رخداد های زمان اورخان عثمانی

سال 1329 میلادی بود که امپراتور آندرونیکوس علیرغم تلاش های خود ، موفق به نجات ازنیک نشد و در مارس 1331 میلادی شهر تسلیم عثمانی شد.در سال 1337 میلادی بود که امپراتور آندرونیکوس شهر ایزمید راهم از دست داد.