مرور برچسب

رمز گشایی خط میخی

آموزش خط میخی (آموزه دوم)

اميدوارم در آموزه یکم با بندواژه های آموزه نخست خط ميخي آشنا شده باشيد ، پیشنهاد مي كنم از بندواژه ها را به صورت دستي، چندین بار بنویسید تا جايي كه به خوبي بتوانید آنها را به خاطر بسپارید. در آموزه دوم به آموزش بندواژه های دیگری از خط میخی…