مرور برچسب

رکسانا،

رکسانا ( دختر کوروش بزرگ )

روشنک یا رکسانا شاهدخت هخامنشی و شهبانوی ایران ، دومین دختر کوروش بزرگ و شهبانو کاساندان بود که در سال ۵۴۳ پیش از میلاد در پارس چشم به جهان گشود . وی از خاندان هخامنشی ، دارای دین و مذهب مزدیسنا و خواهر کمبوجیه ، بردیا ، آتوسا و آرتیستون…