مرور برچسب

زنان جنگجوی تاریخ ایران

7 تن از زنان قهرمان تاریخ ایران

در این بخش از تاریخ پارسی به معرفی 7 تن از زنان قهرمان تاریخ ایران خواهیم پرداخت که همانند این زنان قدرتمند در تاریخ ایران بی مانند بوده اند. زنان جنگجوی تاریخ ایران که در برهه های حساس و تعیین کننده نقش بسزایی داشته اند و جان فشانی هایی از…

بانو خرمدین

بانو خرمدین همسر بابک خرمدین بود (زادروز 795 میلادی - مرگ 838 میلادی). او یکی از زنان جنگجو و یکی از قهرمانان کل تاریخ ایران است. زمانی که ایرانیان به فرماندهی بابک خرمدین برای بازگرداندن سلسله ساسانی و بیرون راندن اعراب از ایران به پا…