مرور برچسب

ساتراپ فریگیه هلسپونت

آرسیتس

آرسیتس ( انگلیسی : Arsites ) یکی از سرداران اردشیر سوم و داریوش سوم هخامنشیان ( سیزدهمین و واپسین فرمانروای رسمی شاهنشاهی هخامنشی از سال ۳۳۶ تا ۳۳۰ پیش از میلاد بود ) و نیز ساتراپ فریگیه هلسپونت بود . وی اولی بین برابرها ( جمله‌ ای است از…

فارناباز سوم

فَرّه‌ وَز سوم یا فارناباز ( به یونانی : Φαρνάβαζος - فارنابازوس ) ساتراپ فریگیه هلسپونت بود که از سال ۳۷۰ تا ۳۲۰ پیش از میلاد در این مقام قرار داشت ، وی از دودمان فارناکیان ( یک سلسله محلی از حاکمانی بودند که بین سده پنجم تا سده چهارم قبل…