مرور برچسب

ساسانیان در چین

نرسی شاه ساسانی

نرسه نوه یزدگرد سوم آخرین بازمانده از دودمان بزرگ ساسانی بود که در واقع پسر فیروز سوم و نوه یزدگرد سوم ساسانی است. دودمان یزدگرد پس از متلاشی شدن ارتش امپراتوری ساسانی به شمال شرق ایران رفتند. نرسی پس از مرگ پدرش فیروز سوم که در تبعید بود…