مرور برچسب

سروش یشت در اوستا

سروش یشت

سروش یشت شامل یسنای 57 است، سروش یشت را هنگام از دنیا رفتن کسی می خواندند و همچنین زرتشتیان سروش یشت را هر شب قبل از خواب می خواندند. سروش یشت دارای سیزده فصل و سی و سه بند میباشد. سروش هادخت یشت نیز در پنج فصل و بیست و سه بند در کنار یسنا…