مرور برچسب

سغدیانوس

سغدیانوس هشتمین شاه هخامنشی

بیوگرافی سُغدیانوس یکی از از شاهزادگان ایران در زمان هخامنشیان و هشتمین شاه این سلسله و به نوشته برخی تاریخ نگاران پسر غیر عقدی اردشیر یکم از زنی بابلی به نام آلوگونه بوده‌ است. سغدیانوس به مدت چند ماه توانست بر تخت شاهی بنشیند. به…