مرور برچسب

سقوط ساسانیان

یزدگرد سوم آخرین پادشاه ایران

یزدگرد سوم نوۀ خسرو پرویز (از شیرین همسر مورد علاقه خسرو) بود و از مادری زنگی زاده شد و به طور گمنام در حدود استخر پارس روزگار به سر می برد. برخی از مورخان مادر یزدگرد سوم را غیر اشرافی دانسته‌اند. در زمان کشتار شاهزادگان ساسانی در زمان…

روزی که تیسفون سقوط کرد

شهر تیسفونکتسپون (تیسپون) یا تیسفون پایتخت افسانه ای ایرانیان در عهد باستان بود. این شهر بیش از 600 سال پایتخت ایران به شمار می رفت. در اصل شهر تیسفون دارای هفت شهر در خود بود. شهرها عبارت بودند از: 1. تیسفون 2. اسپانبر 3. وه اندیو خسرو