مرور برچسب

سندباد

سندباد سردار ایرانی

یکی از سرداران ایرانی که پس از سقوط ساسانیان بر ضد اعراب به پا خاست اسپهبد پیروز معروف به سندباد یا سندبادیا بود (قتل ۷۵۵ یا ۷۵۶ میلادی). اسپهبد پیروز اصالتا اهل شهری به نام آهن در نیشاپور بود و به آداب و سنن ایرانی علاقه شدیدی داشت و دین…