مرور برچسب

سکه اردشیر بابکان

اردشیر بابکان موسس سلسله ساسانی

⦁ اردشیر بابکان کیست (زادگاه اردشیر بابکان ) اردشیر بابکان جوان‌ترین پسر بابک، روحانی بلندپایهٔ نیایشگاه آناهیتا، در شهر استخر بود. استخر شهری بود که پس از سقوط هخامنشیان و شهر پارسه به‌دست اسکندر مقدونی، در کنار آن پدید آمده‌ بود. پاپک