مرور برچسب

سکه مهرداد دوم اشکانی

مهرداد دوم اشکانی که بود؟ اقدامات و وقایع زمان او

مهرداد دوم که بود؟ مهرداد دوم شاه اشکانی یکی از شاهان اشکانی بود که در حدود قرن سوم پیش از میلاد حکومت می‌کرد. او پسر و جانشین اردوان یکم بود و نخستین دوره حکومتی اشکانی را آغاز کرد. مهرداد دوم پس از مرگ پدرش در سال 211 پیش از میلاد به تاج…