مرور برچسب

سکه یزدگرد یکم ساسانی

یزدگرد یکم ساسانی

یزدگرد اول ساسانی که بود؟ (بیوگرافی یزدگرد اول) یزدگرد یکم ساسانی در سال ۳۹۹ میلادی بر تخت نشست. به گفته فردوسی بزرگ یزدگرد یکم از مرگ برادرش(بهرام چهارم) بسیار خرسند بود چرا که به پادشاهی ایران رسیده بود. پدر یزدگرد یکم شاپور سوم بود و