مرور برچسب

سیناتروک

سیناتروک

سیناتروک یا سنتروک ( اشک دهم ) ، دهمین پادشاه سلسله اشکانی بود ، که از سال ۷۵ پیش از میلاد تا سال ۶۹ پیش از میلاد بر ایران حکومت میکرد . پادشاه پیش از او ارد یکم و پادشاه پس از او فرهاد سوم نام داشت . او زاده ۱۵۸ پیش از میلاد بود و در ۶۹…