مرور برچسب

شاهدخت هخامنشی

آپاما ( دختر اردشیر دوم )

آپما یا آپاما یا آپامه شاهدخت هخامنشی ( هخامنشی ، که در پارسی باستان پارسَ و در پارسی میانه پارسَیَ نامیده می‌ شد ، مشهور به امپراتوری پارس در ادبیات غربی ، یک شاهنشاهی باستانی ایرانی بود که توسط کوروش بزرگ پایه گذاری و تاسیس شد ) و دختر…

روزگونه ( دختر خشایارشا یکم )

روزگونه یا رودگونه شاهدخت هخامنشی در قرن پنج پیش از میلاد بود ، وی دختر خشایارشا یکم پنجمین شاهنشاه هخامنشی در میانه سال های ۴۸۵ تا ۴۶۵ پیش از میلاد و شهبانو آمستریس دومین شهبانوی مادر هخامنشی و سومین شهبانوی هخامنشی بود . روزگونه همچنین…