مرور برچسب

شاهزاده اشکانی

خسرو سوم پادشاه ارمنستان

خسرو سوم کوتاک ( ارمنی : Խոսրով Գ Կոտակ، Khosrov III Kotak; "" Kotak "به معنای "کوچک" است ) شاهزاده ‌ای اشکانی ارمنی بود که به عنوان یک پادشاه دست ‌نشانده به وسیله روم بین سال‌ های ۳۳۰ تا ۳۳۹ میلادی به عنوان پادشاه ارمنستان سلطنت کرد ، پیش…

خسرو چهارم ارمنستان ( شاهزاده اشکانی )

خسرو چهارم ارمنستان ( ارمنی : Խոսրով ) شاهزاده‌ ای از سلسله اشکانی ارمنستان بود که به مدت دو سال از سال ۳۸۷ تا ۳۸۹ میلادی فرمانروایی و سلطنت کرد . « اصالت » اصالت و تبار دقیق وی نامعلوم است . مورخان ارمنی قرن پنج میلادی ، پاوستوس بوزاند و…

آرشاک یکم ارمنستان ( شاهزاده اشکانی )

آرشاک یکم ارمنستان ( به ارمنی : Արշակ ) یک شاهزاده اشکانی از نژادی ایرانی و یونانی بود که در سال ۳۵ به عنوان یک پادشاه تحت حمایت روم در ارمنستان به سلطنت رسید . « زندگی » آرشاک یکم پسر اول پادشاه اشکانی اردوان سوم اشکانی هجدهمین شاهنشاه…