مرور برچسب

شاهزاده ساسانی

شاپور ( پسر کاووس )

شاپور پسر کاووس از شاهزادگان خاندان ساسانی بود . او با پدرش که برای نبرد با خسرو انوشیروان ( سومین فرزند قباد یکم و بیست ‌و ‌دومین شاهنشاه ساسانی بود که حکومت خود را در تیسفون آغاز کرد ) بر سر تاج و تخت پادشاهی از طبرستان به مداین میرفت ،…

فرود ( پسر خسرو پرویز و شیرین )

فرود فرزند خسرو پرویز ( بیست و چهارمین شاهنشاه ساسانی ، فرزند هرمز چهارم و نوهٔ خسرو اول ، انوشیروان بود که موفق شد در بحبوحهٔ کشمکش ‌های درباریان و فرماندهان نظامی و بزرگان حکومتی ، به قدرت برسد )و شیرین ( از شهبانوان پرنفوذ ساسانی و محبوب…

زروان دخت ( شاهزاده ساسانی )

زروان‌دخت یک شاهزاده ساسانی و شهبانوی خسرو چهارم ارمنستان ( شاهزاده‌ای از سلسله اشکانی ارمنستان بود که به مدت دو سال از ۳۸۷ تا ۳۸۹ میلادی حکمرانی کرد ) بود . وی از خاندان ساسان و دارای دین و مذهب مزدیسنا ( قبل از ازدواج ) بود . « پیش زمینه…

بالین دخت ( شهبانو و ملکه ایبری )

بالین‌دخت یا بالین‌دختک ( به گرجی : ბალენდუხტი ) یکی از شاهزادگان ساسانی ، شهبانو و ملکه ایبری بود . او دختر شاهنشاه ساسانی ، هرمز سوم هفدهمین شاهنشاه ساسانی بود . بالین دخت در دوران جوانی با واختانگ یکم ، فرمانروا و پادشاه ایبری پیمان…