مرور برچسب

شاه کرمان

اردشیر ( شاه کرمان )

اردشیر ( پارسی میانه : Ardašīr ) یکی از نجیب ‌زادگان ساسانی در سده سوم میلادی و در زمان حکومت شاپور یکم ( دومین شاهنشاه ایران‌ شهر از دودمان ساسانی بود که بعد از مرگ پدرش اردشیر بابکان ، مؤسس شاهنشاهی ، در ۱۲ آوریل ۲۴۰ میلادی به فرمانروایی…