مرور برچسب

شاپور شهروراز

شاپور شهربراز

شاپور شهربراز یا شاپور شهروراز یکی از غاضبان تخت شاهی در زمان ساسانیان (سال 630 میلادی) بود. در برخی منابع نام او را شاپور پنجم نیز آورده اند. شاپور شهربراز در واقع پسر فرآیین و یا همان شهربراز سردار نامی ایران و مادر وی نیز میرهران…