مرور برچسب

شرح اوستا چیست

واژه اوستا از کجا آمده است؟

جالب توجه است که در خود اوستا، به نام اوستا بر نمی خوریم. تنها یک بار در یسنا 9 اشاره شده که هوم بدانان که به دلخواه به آموزش "نسک" نشینند، پاکی و فرزانگی می بخشد. پیداست که در این جا منظور از نسک، کتاب مقدس آیین زرتشت است. چون دلیلی در دست…