مرور برچسب

شرح کامل نبرد ایسوس

جنگ ایسوس

تسلیم شدن سارد و پیروزی های نخستین اسکندر با انتشار خبر شکست و فرار سپاهیان ایرانی در جنگ نخستین اسکندر با ایرانیان در جنگ گرانیک، میترین، فرماندۀ دژ سارد همراه بزرگان شهر برای تسلیم دژ و شهر به اسکندر خود را معرفی کرد و بدین ترتیب…