مرور برچسب

شهرهای باستانی ایران

سلسله طاهریان چگونه به قدرت رسید

سلسله طاهریان اولین حکومت مستقل ایرانی بعد از اسلام محسوب می شود که توسط طاهر ابن الحسین در اوایل سده سوم قمری در خراسان تاسیس شده است. طاهر در ابتدا یکی از سرداران ارتش خلیفه عباسی بود که داعیه مستقل شدن را در سر می پروراند. به همین دلیل