مرور برچسب

شهریار دربندی سردار ایرانی

شهریار دربندی

شهریار دربندی یکی از اشراف زاده های ایرانی در دورهٔ ساسانیان و فرماندار شهر کوثا، (شهری باستانی نزدیک به تیسفون پایتخت ساسانیان) بود. او در دربند در خانواده‌ای دهقان به دنیا آمد. از شهریار دربندی آگاهی زیادی نداریم و نخستین باری که از او می…