مرور برچسب

شکست ایرانیان در جلولا

داستان جنگ جلولا

 جنگ جلولا چه بود جنگ جلولا چه بود؟ جلولا نبردی بود که مدت کوتاهی پس از فتح تیسفون بین ساسانیان و خلیفه راشدین (اعراب مسلمان) درگرفت. فیلم جنگ جلولا را به صورت انیمیشن نیز در ادامه تماشا کنید. پس از تصرف تیسفون، فوراً چندین دسته به غرب…