مرور برچسب

شکست چنگیز خان

5 کشوری که مغول ها را شکست دادند

مغول ها را کی شکست داد؟ مغول‌ها در دوران خود، که به عنوان دورهٔ امپراتوری مغول (۱۲۰۶–۱۳۳۵) شناخته می‌شود، به گسترش بزرگی در آسیا و اروپا پرداختند. اما تعدادی از کشورها و امپراتوری‌ها توانستند مقاومت کنند و از تسخیر مغول‌ها جلوگیری کنند.