مرور برچسب

عثمان دوم

عثمان دوم ( سلطان امپراطوری عثمانی )

عثمان دوم یا عثمان جوان ، شانزدهمین سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی بود ، که از ۲۶ فوریه ۱۶۱۸ میلادی تا ۲۰ می ۱۶۲۲ میلادی سلطنت کرد . پیش از او مصطفی یکم و پس از او نیز مصطفی یکم بر تخت سلطنت نشست . سلطان عثمان دوم پسر سلطان احمد یکم و ماه…