مرور برچسب

عقاید مزدک

ظهور مزدک پیامبر ایرانی

ظهور مزدک در نخستین سال های پادشاهی قباد یکم، مرد بزرگی و دانشمندی به نام "مزدک" پسر بامداد با کیش جدیدی آورد که تلفیقی از دین مانی و زرتشت و همچنین عقاید افلاطون(در کتابش جمهوریت)، دین تازه ای عرضه داشت که اساس آن برای بهبود اصلاحات…