مرور برچسب

عکس یعقوب لیث صفاری

داستان یعقوب لیث صفاری

از اواسط قرن سوم هجری دولت نیرومند عباسی رو به زوال نهاد و خلفا در اثر طغیان ها و شورش های پیاپی و اغتشاشات مداومی که در اطراف و اکناف قلمرو ایشان بروز کرده بود با دشواری ها و ناراحتی های زیادی دست به گریبان بودند. بیوگرافی رادمان (یعقوب…