مرور برچسب

فرخان دوم

فرخان کوچک، اسپهبد طبرستان

فرخان کوچک (همچنین ملقب به ناشنوا) یا فرخان دوم یکی از اعضای سلسله گاوباریان بود که در قرن پس از فتح ایران توسط مسلمانان به عنوان پادشاهان مستقل بر طبرستان حکومت کردند. برادر سپهبد دادبرزمهر، فرخان بین سالهای 740/41 میلادی تا 747/48