مرور برچسب

فرزند آریارمنه

آرشام ( شاه پارس )

آرشامه ، ( پارسی باستان : ARŠĀMA /اَرسامَه ؛ یونانی : Arsámēs / اَرشَمِس ؛ آرامی : ʾršm / عرشم ) شاه پارس ( نام شاهنشاهی پارس که پارسَیَه نام داشت تا پیش از به‌ کارگیری نام ایران بوده‌ است ، و کاربرد دیگر آن که گسترده‌ تر است نام اقوام و…